Nieuwe bestuurder Bazalt Groep per 1 april

home

De Raad van Toezicht Bazalt Groep heeft Annemarie Kaptein per 1 april 2018 benoemd tot bestuurder van de Bazalt Groep. Annemarie Kaptein volgt Jacqueline Jurna-Collignon op, die vertrekt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Annemarie Kaptein
nieuwe bestuurder Annemarie Kaptein

Jacqueline Jurna
aftredend bestuurder Jacqueline Jurna

Kaptein is nu nog directeur-bestuurder van EDventure, de branchevereniging van onderwijsadvies-bureaus in Nederland die werken binnen het PO, VO en MBO op het snijvlak met (jeugd)zorg en directeur Onderwijszorg Nederland Coöperatief (ONL).

Jacqueline Jurna-Collignon licht toe: ‘In de afgelopen 18 jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet, eerst voor het HCO en de laatste jaren als bestuurder van de Bazalt Groep. Ik heb altijd heel veel plezier beleefd aan deze baan en de samenwerking met scholen, bestuurders, beleidsmakers en andere partijen in het onderwijs. Vol vertrouwen draag ik het stokje over aan Annemarie.’

Bazalt Groep

De Bazalt Groep is dé partner die onderwijsprofessionals en ouders helpt bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. De Bazalt Groep ondersteunt scholen bij onderwijsinnovatie en begeleidt ouders en kinderen bij leer- en gedragsproblemen. Bij de Bazalt Groep werken ruim 200 enthousiaste medewerkers. De Bazalt Groep, opgericht per 1 januari 2013, bestaat uit: Stichting HCO (Den Haag en omstreken), Stichting RPCZ (werkgebied Zeeland en West-Brabant) en Stichting Bazalt (werkgebied Nederland en Vlaanderen).